Search

Vetenskapsfilosofi och vetenskapsteori : - för samhällsvetenskaplig och medicinsk fakultet | 1st edition

by Eline Thornquist

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2021-01-26
Edition 1
ISBN 9789151102979
Kategori(er) Medicin, Care & Physiology
 ↳ Medicin
Add to cart

Used within following courses

Description

Vad kännetecknar vetenskapligt tänkande och vetenskaplig metod? Vad räknas som giltig kunskap och hur uppnås den? Dessa frågor diskuteras inom vetenskapsfilosofi och vetenskapsteori. Det handlar med andra ord om en form av förutsättningsanalys av vetenskaplig verksamhet.

Varken kunskap eller vetenskap är entydiga begrepp utan förändras med historien och samhället. Därför är det viktigt att ha kunskap om vilka frågeställningar som har varit centrala i debatten under olika perioder. I den här boken diskuteras frågor som rör kunskapsutveckling och teoribildning. Författaren redogör för centrala vetenskapsfilosofiska traditioner och lägger därvid vikt vid att förklara hur de dels representerar tankemässig kontinuitet, dels radikalt nytänkande. 

Hildur Kalman, professor i socialt arbete och docent i vetenskapsteori vid Umeå universitet, som fackgranskat boken, skriver så här: ”För lärare och studenter på både samhällsvetenskaplig och medicinsk fakultet – till exempel blivande socionomer, lärare, psykologer, medicinare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor – ges här en grundläggande redogörelse för de frågor som aktualiserats av olika vetenskapsfilosofiska traditioner, vad som skiljer dessa åt, och vad som förs vidare mellan dessa. Dessutom tas den ”teoretiska ballongen” ner på marken med jämna mellanrum – med konkreta exempel visar Thornquist på vad olika val av vetenskapsteoretisk och metodologisk utgångspunkt innebär såväl i yrkesverksamhet som i forskningspraxis.”
Eline Thornquist är fysioterapeut, FD, tidigare professor vid Universitetet i Tromsø, respektive Høgskolen i Bergen, och numera professor emerita vid Høgskulen på Vestlandet. Hon har mångårig erfarenhet av klinisk verksamhet, undervisning och forskning. 

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 9 

 6 

 3 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng