Search

Bedömning för lärande i årskurs F-5 - inne i "the Primary Black Box" | 2nd edition

by Christine Harrison and Sally Howard

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2014-03-13
Edition 2
More editions
Pages 56
ISBN 9789147111565
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Description

Hur kan du som lärare arbeta med formativ bedömning i årskurs F–5?
Betydande forskning visar att formativ bedömning är en av de högst rankade framgångsfaktorerna för elevers lärande i skolan. Syftet med formativ bedömning – eller bedömning för lärande – är att stödja och utveckla elevers lärande. Den skiljer sig därmed från s.k. summativ bedömning, vars huvudsakliga syfte är att rangordna elever eller mäta deras kunskaper.

Läs mer
Författarna skriver att bedömning för lärande ska:
- vara inbyggd i undervisningen och lärandet
- dela lärandemålen med eleven
- hjälpa eleverna att själva se och förstå de kunskapskrav de ska arbeta mot
- engagera eleverna i självbedömning
- ge eleverna feedback som leder dem vidare till nästa steg i lärandet och hur de ska göra
- bygga på tron att alla elever kan utvecklas
- sätta in både lärare och elever i hur man tar emot och reflekterar över den information som bedömningen ger.
Christine Harrison och Sally Howard beskriver olika strategier som fungerat i Primary School. De berättar också om hur lärare effektivt använt sig av framåtsyftande återkoppling och andra strategier som påverkar elevers lärande i det dagliga arbetet i klassrummet. Ett antal exempel presenteras, som kan anpassas till andra åldrar, andra ämnen och andra undervisningssituationer.
Författarna tar även upp vikten av utvärdering. De konstaterar att utvärdering är en viktig del i all skolutveckling. Den bör exempelvis ske kontinuerligt, i form av besök hos varandra, utbyte av idéer och resurser för att stödja ett professionellt lärande. Boken vänder sig till alla lärare som är intresserade av bedömningsfrågor och skolutveckling.
Det här är en översättning av skriften ”Inside the primary black box – Assessment for learning in the primary classroom”.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 1 

 8 

 7 

 7 

 5 

 0 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng