Search

Nu ler Vygotskij : eleverna, undervisningen och Lgr 11 | 1st edition

by Anne-Marie Körling

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2012-01-24
Edition 1
Pages 270
ISBN 9789147099788
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Lärandet är vårt gemensamma fokus i klassrummet. Eleverna är ansvariga för att kommunicera sitt lärande, dels med sig själva, dels i relation till uppgifterna, och naturligtvis i relation till läraren. Eleven har förväntningar på undervisningen, vill påverka och vill utmana läraren, med andra ord: eleven vill värna sin läranderätt”, skriver Anne-Marie Körling.

Läs mer
Nu ler Vygotskij handlar om lärandet och beskriver vad som äger rum i gemenskapen mellan lärare och elever och ett innehåll. Om eleverna får medverka och påverka innehållet förverkligas och synliggörs deras rätt till lärande och de känner, varje dag, att de utvecklas i skolan.
Genom att eleverna får uttrycksrätt får läraren möjlighet att förändra sin syn på elevernas kunskaper – från bristsyn till ett mer konstruktivt och samspelande perspektiv. Läraren får möjlighet att bedöma hur undervisningen bättre kan utmana det eleverna gör i dag och att påverka vad som ska undervisas om i morgon, med andra ord: att se dagen i elevens lärande och morgondagen i undervisningen. Nu ler Vygotskij!
Nu ler Vygotskij vänder sig till både lärarstudenter och verksamma lärare på alla stadier och inom alla ämnen.

Om författarna
Anne-Marie Körling är grundskollärare med mottot teaching by doing och driver den uppskattade bloggen Körlings ord: korlingsord.se. Körling fick Svenska Akademiens svensklärarpris 2006 och 2007 Microsoft-utmärkelsen "en av Sveriges innovativa lärare".
Se Anne-Marie Körling i UR:s Barn av sitt språk, Körlings barn
Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet och välkänd debattör, har skrivit förord.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 9 

 7 

 3 

 4 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng