Search

Libers lagtexter för juridiska introduktions- och översiktskurser | 2nd edition

by Mats Persson and Andreas La Torre Ek

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2012-02-02
Edition 2
More editions
Pages 430
ISBN 9789147097654
Kategori(er) Law
 ↳ Law books
Add to cart

Used within following courses

Description

Denna lagtextsamling innehåller alla relevanta lagar för juridiska introduktions- och översiktskurser som läses vid svenska universitet och folkbildningsförbund. Lagtextsamlingen har även kommit till användning vid andra fristående kurser och program. Alla med intresse för juridik kan ha behållning av denna bok.

Läs mer
Lagtextsamlingens innehållsförteckningar efter ämnesindelning, alfabetisk ordning och kronologisk ordning hjälper dig att mer effektivt hitta de lagar du söker efter på dina egna villkor. Lagtexten presenteras i två kolumner för bästa möjliga överblick. Förutom gällande lagtext och innehållsförteckningar finns även referat från viktigare juridiska avgöranden, företrädesvis i Högsta Domstolen och Högsta Förvaltningsdomstolen. Referaten har ett separat register så att du snabbt kan hitta det eftersökta referatet.

Sedan den förra upplagan har ytterligare förmögenhetsrättsliga, associationsrättsliga, ersättningsrättsliga, näringsrättsliga, processrättsliga och immaterialrättsliga lagar lagts till.

Om författarna
Redaktörer för denna lagtextsamling är Mats Persson, verksam vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och Andreas La Torre Ek, jur. kand. Stockholm

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 2 

 2 

 0 

 2 

 4 

 5 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng