Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Samhällsvetenskapliga metoder | 2nd edition

by Alan Bryman

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Description

Samhällsvetenskapen rymmer många olika metodinriktningar där uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande. Den distinktionen är utgångspunkt för en stor del av bokens teman och för hur olika frågeställningar och tekniker beskrivs. Författaren presenterar och diskuterar de flesta metoder inom såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. Han visar också att man kan kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder.Boken är uppdelad i fyra delar:Del I Introduktion till samhällsvetenskaplig forskningDel II Kvantitativ metodDel III Kvalitativ metodDel IV Bortom distinktionen mellan kvantitativt och kvalitativtSamhällsvetenskapliga metoder har en praktisk inriktning med många konkreta exempel och passar, genom sin bredd, för både grundläggande och mer avancerade kurser i vetenskaplig metod inom såväl samhällsvetenskap som beteendevetenskap.Nyheter i denna andra upplaga:Nya kapitel om litteraturgenomgång (kap. 4) samt Internetforskning (kap. 24). Kapitlet som behandlar kombinationen av kvantitativa och kvalitativa metoder - ett område av växande intresse - har skrivits om. Många nya och aktuella exempel på undersökningar har infogats. Förra upplagans temarutor har utökats och fått fyra olika rubriker: Forskning i fokus, Nyckelbegrepp, Reflektion och Tips och färdigheter.Om författarna Alan Bryman är professor vid School of Management, University of Leicester. Översättning: Björn Nilsson. Recensioner"Brymans bok är den mest heltäckande och med ett föredömligt pedagogiskt framställningssätt. I den nya, utökade upplagan har detta framgångsrika framställningssätt utvecklats ytterligare." Dan-Erik Andersson, doktor i etik och universitetslektor i Mänskliga rättigheter vid Lunds universitet.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 2 

 0 

 2 

 1 

 0 

 5 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng