Search

Att se samhället | 1st edition

by Göran Ahrne

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2007-05-22
Edition 1
Pages 128
ISBN 9789147087075
Kategori(er)
Add to cart

Description

Sociologi är ämnet som vill tolka samhällslivet. Att se samhället är en bok som utforskar och problematiserar det välbekanta.
Författarintervju (pdf)

Läs mer
Sociologi handlar om människors normer, förväntningar och maktrelationer. De är ofta dolda och svåra att urskilja och de formar vår interaktion med varandra. Sociologi handlar om att lära sig se och upptäcka samhället.
Några huvudlinjer i sociologiska teoribildningar diskuteras och författaren gör ett försök att vaska fram ett urval av svenska sociologiska klassiker. Slutligen görs några reflektioner över hur sociologisk kunskap kan användas.

Om författarna
Göran Ahrne är professor i sociologi vid Stockholms universitet.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 8 

 6 

 9 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng