Search

Sociologisk metodik | 5th edition

by Karl-Erik Rosengren and Peter Arvidson

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2002-09-05
Edition 5
More editions
Pages 440
ISBN 9789147060849
Kategori(er) Society & Politics
 ↳ Sociology
Add to cart

Used within following courses

Description

Sociologisk metodik har uppdaterats kontinuerligt i takt med den förändrade synen på forskningsmetod. Denna femte upplaga är till stora delar en ny bok. Boken är nu indelad i två huvuddelar: Bok I presenterar forskningsmetodikens grunder och introducerar kvalitativ och kvantitativ metodik. Bok II fördjupar framställningen, både teoretiskt och metodologiskt. Här ligger tyngdpunkten på kvantitativ metod, men även kvalitativa aspekter behandlas.

Om författarna
Karl-Erik Rosengren är prof. em. och har tidigare varit verksam inom sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap samt litteraturvetenskap vid universiteten i Lund, Göteborg och Madison, Wisconsin. Peter Arvidson var docent i sociologi vid Lunds universitet och prof. vid IMJ vid Högskolan i Kalmar.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 3 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng