Search

Arbetsmiljö o säk Arbbok BF+OP | 1st edition

by Liselotte Ohlson, Arne Englund, Sune Sundström and Gunnar Sandberg

Not in stock

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2001-04-30
Edition 1
Pages 32
ISBN 9789147055302
Kategori(er) Environment & Sustainability
Add to cart

Description

Läromedlet är avsett för gymnasieskolans kurs Arbetsmiljö och säkerhet samt motsvarande kompetensutveckling i arbetslivet. Materialet belyser på ett lättsamt sätt de vanligaste arbetsmiljöproblemen och hur de kan åtgärdas. Arbetsmiljölagens rättigheter och skyldigheter presenteras ur såväl arbetsgivarens som arbetstagarens synvinkel med utgångspunkt från föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete. Läromedlet ger en helhetssyn på ämnet Arbetsmiljökunskap kopplat till såväl individ, företag som samhälle. Läromedlet består av: Faktabok Boken är generellt utformad och kan användas oavsett vald inriktning inom gymnasieskolan. Boken kan även användas i de flesta företagsutbildningar inom arbetsmiljö. Studiehäften Studiehäftena är program- och yrkesfördjupande. Häftena tar upp de vanligaste problemen inom valt yrkesområde och innehåller teoretiska och praktiska arbetsuppgifter. Cd-skiva I faktaboken finns hänvisningar till cd:n om eleven vill lära sig mer i de olika momenten. På cd:n finns även förslag på blanketter för kartläggning samt uppföljning av arbetsmiljön. Lärarhandledning, arbetsmiljöregler, frågeblad och facit till arbetsmiljöregler, mätinstruktioner och ett slutprov finns också på cd:n. Slutprovet slumpas fram från ett antal frågor i ämnet arbetsmiljökunskap. Frågorna besvaras på skärmen och lagras sedan i en fil som gör det enkelt för läraren att rätta. Det finns även ett förslag till uppläggning av slutprov för olika betygsnivåer (G, VG och MVG). Faktaboken finns inläst för elever med lässvårigheter. Beställs hos Inläsningstjänst AB, tel 08-556 115 50.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 1 

 8 

 8 

 0 

 4 

 8 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng