Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Motivationsarbete | 3rd edition

by Per Revstedt

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2003-01-20
Edition 3
More editions 2014/4
Pages 304
ISBN 9789147051700
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Psychology
Add to cart

Used within following courses

Description

Författaren presenterar här en metod för att motivera klienter/patienter till behandling. Han utvecklar teorierna och belyser dem med aktuella fallbeskrivningar.

Läs mer
Boken består av tre delar. Den första delen handlar om teori och värderingar och beskriver det synsätt som motivationsarbetaren måste ha med sig i mötet med klienten. Del två tar upp relationen mellan motivationsarbetare och klient och är en praktisk tillämpning av värderingar och teori. Den tredje delen behandlar metoder och tekniker som kan påskynda motivationsprocessen.
Motivationsarbete vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom socialt arbete, kriminalvård och missbruksvård och är en praktisk handledning för dem som möter omotiverade klienter i sitt arbete.

Om författarna
Per Revstedt är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och har under många år arbetat inom sluten psykiatrisk vård och med miljöterapeutiskt behandlingsarbete inom institutionsvård.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 1 

 8 

 7 

 5 

 4 

 1 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng