Search

Samtal för förändring | 1st edition

by Gunnel Lindh and Hans-Olof Lisper

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 1998-02-25
Edition 1
Pages 104
ISBN 9789144300917
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Psychology
Add to cart

Used within following courses

Description

I Samtal för förändring sätter författarna in samtalsmetod i ett större sammanhang och beskriver relationen mellan människosyn, psykologisk teori och samtalsmetod. Påverkar t ex samtalsträning vår personlighet? Hur kan individen via samtal förändra sig själv och andra? I boken behandlas det allra viktigaste och mest grundläggande vad gäller samtal.Samtal för förändring är avsedd för studerande på utbildningar där samtal är en viktig del i den framtida yrkesrollen men är även intressant för den som på egen hand vill förbättra sitt sätt att samtala. (Studentlitteratur)
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 8 

 2 

 3 

 5 

 0 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng