Search

Lektionsplanering för klasslärare - Lektionsplanering | 4th edition

by Anna Stenlund

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Spiral
Utgiven 2018-07-18
Edition 4
More editions 2015/3
Pages 120
ISBN 9789144128023
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Description

Lektionsplanering för klasslärare är en kollegieblocksliknande planeringsbok med hårda pärmar och snygg spiralbindning. Här finns ordentligt med plats för planeringsanteckningar och för dokumentation av läxor och prov, elevernas närvaro och kontakt med föräldrar.

Lektionsplanering för klasslärare är i första hand avsedd för termins-, vecko- och lektionsplanering. Därför finns inga "extra" veckouppslag för sommar-, jul-, vinter- eller påsklov. Eftersom lovtiderna varierar lite mellan skolor har vi valt att varje lärare själv fyller i veckonummer och datum på varje uppslag.

Höstterminens veckor har genomgående grön markering och sidor som avser vårterminen blå markering.

Lektionsplanering för klasslärare innehåller plats för anteckningar om:

s. 3 Skolinformation – telefonnummer och e-postadresser inom skolan, skolans leverans- respektive fakturaadress

s. 4 Terminsplanering – arbetsområden och gruppindelning

s. 5 Vecka för vecka – översikt med veckonumrering för veckorna 31–52 respektive veckorna 2–25

s. 6–7 Schema – lärarens schema respektive klassens schema.

s. 8–11 Klasslista – med plats för elevernas namn, födelsdag, föräldrar/ kontaktperson, telefonnummer och e-post, elevrådsrepresentanter och klassföräldrar

s. 12–91 Lektionsplanering – sex rutor per dag utan i förhand inskrivna klockslag

s. 92–101 Läxor och prov – med namnlista på sidan 92 som inte täcks över när man vänder blad.

s. 102–103 Frånvaro höst- respektive vårtermin – till vänster syns namnlistan från sidan 92 och längst till höger finns plats att fylla i skolårets frånvaro

s. 104 Sen ankomst – när, vem, hur mycket för sent och varför

s. 105 Kontakt med föräldrar – vem och varför

s. 106 Tips och kom ihåg – om läromedel, högläsningsböcker, webbsidor, fortbildning

s. 107–110 Anteckningar – tomma linjerade sidor för egna anteckningar

s. 111 Utvärdering av läsåret – Vad har fungerat bra? Mindre bra? Kom ihåg till nästa läsår!

Sist i boken finns en plastficka med plats för A4-papper, till exempel aktuellt veckobrev eller viktiga minneslappar.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 3 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng