Search

Nya perspektiv på organisation och ledarskap | 6th edition

by Lee G. Bolman and Terrence E. Deal

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2019-01-09
Edition 6
More editions 1997/0, 2012/4, 2014/5
Pages 520
ISBN 9789144124124
Kategori(er) Business, Economics & Management
 ↳ Management & Organisation
Add to cart

Description

I denna klassiker inom organisationsområdet tillämpar författarna fyra grundläggande teoretiska perspektiv på organisation och ledarskap:

•  
Det strukturella perspektivet – Hur man organiserar och strukturerar grupper och arbetslag för att uppnå bästa resultat.

•  
Human Resource-perspektivet – Hur man anpassar en organisation efter mänskliga behov och på så vis kan påverka gruppdynamiken på ett positivt sätt.

•  
Det politiska perspektivet – Hur man hanterar makt och konflikter i organisationen.•  
Det symboliska perspektivet – Hur man skapar en kultur som ger mening åt arbetet genom ritualer, ceremonier och berättelser.

Genom att använda dessa fyra perspektiv kan man betrakta organisationer som fabriker, familjer, djungler, teatrar eller tempel, och författarna visar hur de olika perspektiven kan vara till hjälp vid hantering av organisatorisk komplexitet. De organisations­teoretiska perspektiven illustreras och konkretiseras med ett stort antal fall ur verkliga organisationer. Även olika ledarskapsstilar analyseras utifrån de olika perspektiven.

Denna sjätte upplaga av boken har uppdaterats med ny information om bland annat samordning av privata och offentliga intressen, generationsmässiga skillnader i arbetskraften, ledarskap, globalisering och tvärkulturell kommunikation.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 2 

 1 

 5 

 2 

 8 

 9 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng