• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Modern mikroekonomi : Marknad, politik och välfärd | 3rd edition

by Andreas Bergh, Niklas Jakobsson and Fredrik Gallo

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2014-08-20
Edition 3
More editions 2010/1, 2013/2, 2017/4
Pages 448
ISBN 9789144097480
Kategori(er) Business, Economics & Management
 ↳ Microeconomics
Add to cart

Used within following courses

Description

Den här boken ger en pedagogisk och detaljerad genomgång av den mikroekonomi som varit nationalekonomins kärna under snart 100 år: utbud och efterfrågan, nyttoteori och vinstmaximering. Men författarna sätter också in teorin i ett större sammanhang, där institutioner, beteendeekonomi och politik beaktas och analyseras. Målet är att skapa förståelse för hur marknadsekonomin fungerar, men även att ge läsaren verktyg för att analysera statens roll i samhället och vilka institutioner som krävs för att en fungerande marknadsekonomi ska uppstå. Denna tredje upplaga har reviderats och uppdaterats genomgående. De största förändringarna är att ett matematiskt appendix (som introducerar studenterna till den matematik som används i boken) och ett nytt kapitel om arbetsmarknaden har lagts till. Kapitlet om externaliteter har fått ett tydligare fokus på hållbar utveckling. Dessutom har antalet övningsuppgifter med lösningar utökats.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 3 

 5 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng