Search

Särskolans verksamhet : - uppdrag, pedagogik och bemötande | 2nd edition

by Ann-Katrin Swärd and Katarina Florin

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2014-01-17
Edition 2
More editions
Pages 160
ISBN 9789144095295
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Elevers rätt till stöd står tydligt framskrivet i alla styrdokument och lagar som rektorer och lärare har att förhålla sig till inom alla skolformer. Trots detta har inskrivningen till grundsärskolan ökat för vissa åldersgrupper de senaste åren och fler elever skickas på utredningar. Med den här boken vill författarna väcka debatt om synsätt och vilka följderna kan bli beroende på hur elevfrågor hanteras. - Vad innebär det att vara elev i grundsärskolan? - Varför har en modern demokrati som Sverige fortfarande två skolformer? - Finns det en speciell pedagogik för grundsärskolan, och hur skiljer den sig i så fall från andra skolformer? - Hur bedömer grundsärskolans lärare elevers kunskapsutveckling? Områden som behandlas i boken är bl.a. grundsärskolans styr­dokument, att ha en intellektuell funktionsnedsättning, föräldrasamverkan, inkludering och delaktighet, pedagogiska perspektiv och verktyg. Bokens målgrupp är blivande och verksamma lärare i alla skolformer från förskola till gymnasium. En särskild målgrupp är specialpedagoger och speciallärare. Boken riktar sig även till föräldrar, elever och elevhälsan samt personalgrupper inom olika verksamheter, t.ex. habilitering.  Andra upplagan
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 2 

 1 

 5 

 2 

 9 

 0 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng