• Inga resultat

Search

Vår världs ekonomiska historia: D. 2. Den industriella tiden | 2nd edition

by Lennart Schön

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2014-01-24
Edition 2
More editions 2010/1
Pages 499
ISBN 9789144092775
Kategori(er) Business, Economics & Management
 ↳ Economic history
Add to cart

Used within following courses

Description

Vår världs ekonomiska historia - den industriella tiden behandlar ut vecklingen i världsekonomin från omkring 1800 fram till vår egen tid. Den fångar de stora dragen och de breda sammanhangen i den globala utvecklingen men skildrar även betydelsefulla enskilda händelser och dramatiska vändpunkter under de två senaste århundrandena.Sedan den industriella tiden inleddes, har världen knutits allt tätare samman och de olika kontinenternas utveckling har blivit alltmer beroende av varandra i alla avseenden. Boken belyser de viktigaste inslagen i den industriella tidens historia och drivkrafterna bakom de stora omvälvningar som skett under 1800- och 1900-talen fram till början av 2000-talet. Den ger perspektiv på världsekonomins olika epoker och skildrar världsekonomins alla kontinenter och framträdande nationers utveckling.I denna andra upplaga har världsekonomins utveckling upp daterats till början av 2010-talet och framställningen fått en tydligare pedagogisk utformning.Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor, men kan även läsas av den allmänt historieintresserade.Andra upplaganDel I: Den förindustriella tiden av Johan Söderberg Del II: Den industriella tiden av Lennart Schön

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 3 

 3 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng