Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Det Politiska Tänkandets Historia | 3rd edition

by Svante Nordin

Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2013-01-16
Edition 3
More editions 1999/1, 2005/2, 2017/4
Pages 237
ISBN 9789144088235
Kategori(er) History & Archaeology
Add to cart

Used within following courses

Description

Det politiska tänkandets historia berättar om de politiska idéernas utveckling i Västerlandet från Platon till våra dagar. En skildring av den politiska filosofins pånyttfödelse i vår egen tid, med tänkare som Arendt, Strauss, Rawls, Nozick och "the communitarians", för framställningen till omedelbar nutid. Särskild uppmärksamhet ägnas klassiska begrepp som dygd, natur och förnuft, vilka återfått en central ställning i den politiska teoridebatten. Riktningsgivande politiska verk som Platons Staten, Aristoteles Politiken, Augustinus Civitas Dei och Mills On Liberty samt Rawls A Theory of Justice lyfts fram och analyseras. Boken är skriven i anknytning till modern forskning kring de politiska idéernas historia och till aktuella frågeställningar inom politisk teori och internationella relationer. Till denna tredje upplaga har framställningen särskilt vad gäller internationell politik utvidgats med bland annat diskussionerna kring en ny världsordning, mänskliga rättigheter och "historiens slut". Det politiska tänkandets historia används sedan flera år som kursbok vid universitet och högskolor. Den är lämplig inom filosofi, idéhistoria, historia och statsvetenskap, och även användbar för exempelvis jurister. TREDJE UPPLAGAN

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 5 

 5 

 7 

 6 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng