Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Fritidshemmets didaktik | 1st edition

by Ann S. Pihlgren

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2013-04-09
Edition 1
More editions 2017/2
Pages 253
ISBN 9789144077086
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Aktiviteterna på fritidshemmet ska stödja skolans lärande genom att fritidshemmet ska bedriva undervisning, slår skollagen fast. Det innebär nya uppdrag för fritidsläraren och ställer ökade krav på systematik, planering och uppföljning - med andra ord på en didaktik för fritidshem. Av tradition har lärande på fritidshemmet utgått från barnens intressen och barngruppens samspel, och lärandet har fångats i flykten i den mer informella lärandemiljön. Hur kan sådana förhållningssätt förenas med och berika skolans undervisning? Vilka risker kan fritidshemmets undervisningsuppdrag föra med sig? Ett antal forskare med olika intresseområden reflekterar i bokens texter från skilda utgångspunkter över hur fritidshemmets didaktik och lärande kan ses teoretiskt och genomföras praktiskt. Boken behandlar bland annat följande: - Lärande och utveckling på fritidshem i teori och praktik, idag och i ett historiskt perspektiv. - Hur begreppet utbildning ska tolkas i fritidshemsverksamhet, vad fritidshemmets didaktik bör omfatta samt likheter och skillnader jämfört med skolans utbildning. - Fritidslärarrollen och dess kompetensmässiga utmaningar i de nya uppdragen, på fritidshemmet och i praktiska och estetiska lektioner. - Planering, utvärdering, bedömning och kvalitetsutveckling i fritidshemmet - av lek, tematiskt arbete, skapande aktiviteter och av miljö. - Hur perspektivförskjutningar till barnens intresseområden, som lek och datorspelande, påverkar verksamheten och lärandet.Boken vänder sig till studenter i grundlärarutbildning, främst med inriktning mot arbete i fritidshem, den kan användas i kompetensutveckling för redan yrkesaktiva arbetslag och för skolledare och andra som vill fördjupa sin kunskap om fritidshemmets didaktik. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor, som kan användas för att diskutera innehållet samt med läsanvisningar för vidare utveckling.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 8 

 2 

 3 

 5 

 8 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng