Search

Medierätt 2 | 4th edition

by Daniel Tornberg and Katarina Ladenfors

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2011-08-04
Edition 4
More editions 2004/3
Pages 72
ISBN 9789144076706
Kategori(er) Law
 ↳ Marketing law
Add to cart

Used within following courses

Description

Detta är den andra boken i en serie om tre. Medierätt 1-3 tar tillsammans ett helhetsgrepp på mediejuridiken genom att fokusera på sådana lagar och regler som reglerar innehållet i våra medier. Medierätt 2 behandlar - de grundläggande reglerna för reklam och marknadsföring - marknadsföringslagen - andra viktiga marknadsrättsliga lagar - innebörden av "god marknadsföringssed" - regler för förmånserbjudanden och personliga förmåner. Denna fjärde upplaga är uppdaterad med hänsyn dels till den allmänna rättsutvecklingen på området, dels en ny marknadsföringslag som trädde ikraft den 1 juli 2008. Medierättsböckerna är skrivna för att användas på utbildningar inom medieområdet. Medierätt 1 behandlar yttrandefrihet och tryckfrihet i tryckta och digitala medier samt radio och tv. Medierätt 3 behandlar upphovsrätt och orienterar om övriga immateriella ensamrätter som aktualiseras i medieinnehållet. Fjärde upplagan Medierätt 1 Medierätt 3
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 2 

 0 

 1 

 9 

 9 

 4 

 4 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng