Search

Sydteori : den samhällsvetenskapliga kunskapens globala dynamik | 1st edition

by Raewyn Connell

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2011-03-30
Edition 1
Pages 304
ISBN 9789144067773
Kategori(er) Society & Politics
Add to cart

Used within following courses

Description

Den konventionella samhällsvetenskapens beskrivningar av världen utgår från de välutbildade och välbärgade i Europa och Nordamerika. Från Weber och Keynes till Friedman och Foucault - över hela världen är det teoretikerna från det globala nord som dominerar såväl samhällsvetarnas föreställningsvärld som studenternas litteraturlistor.

Men även det globala syd producerar kunskap och insikter om samhället. Genom fängslande beskrivningar av kritiker och teoretiker visar Raewyn Connell att samhällsteorin från världens periferi är relevant och kan hjälpa oss att förstå vår föränderliga värld. Med stor djärvhet och skärpa introducerar Connell läsaren för texter, idéer och debatter som har utvecklats bland Australiens ursprungsbefolkning, i Afrika, Latinamerika och södra och sydvästra Asien. Boken diskuterar modernisering, kön, ras, klass, kulturell dominans, nyliberalism, våld, handel, religion, identitet, mark och själva kunskapens struktur.

Sydteori visar hur denna omfattande resurs har negligerats inom den konventionella samhällsvetenskapen. Den undersöker vilka utmaningar de människor står inför som ägnar sig åt teoretiskt arbete i periferin, och reflekterar över vilken roll perspektiv från syd bör spela i ett globalt sammankopplat kunskapssystem. Boken vänder sig i första hand till studenter inom samhällsvetenskapliga ämnen.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 2 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng