Search

Spår av teorier i praktiken | 3rd edition

by Silwa Claesson

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2020-08-03
Edition 3
More editions 2002/1
Pages 208
ISBN 9789144058382
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Blivande lärare förväntas behöva vetenskaplig kunskap. Men på ­vilka sätt kan den komma till nytta i lärares klassrum? I denna bok undersöker författaren hur lärare förhåller sig till den vetenskapliga kunskapen om elevers lärande, som presenterats på lärarutbildningen, i praktiken. Läsaren får följa en handfull lärare över tid, som berättar hur de inspirerats av forskning om lärande. Genom lärarberättelserna belyser författaren förhållandet mellan teori och skolpraktik. I denna reviderade upplaga har ytterligare lärare tillkommit som inte bara lyfter de senare idéerna kring digita­lisering men som också har andra tankar kring var man kan hämta kunskap. Boken vänder sig i första hand till lärare och lärarstudenter. Den kan också läsas av dem som har ett allmänt intresse för teori- och praxisfrågor och det som händer med en professionsutbildning som förläggs vid universitet och högskola.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 2 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng