Search

Arbete, sjukdom och moral : - om sjukskrivning och vägen tillbaka till arbetet | 1st edition

by Sivert Antonson and Johans Tveit Sandvin

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2009-07-28
Edition 1
Pages 224
ISBN 9789144053592
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Psychology
Add to cart

Used within following courses

Description

Hur kan Sverige och Norge ha Europas högsta sjukfrånvaro? Vi blir ständigt rikare och friskare i de skandinaviska länderna och vi tillhör de länder i världen som har högst levnadsstandard och medellivslängd. Vi har även de mest utbyggda välfärdsstaterna med generösa bidragssystem, stor rättstrygghet och en välfungerande hälso- och sjukvård. Frågan har redan sysselsatt politiker och forskare i många år. Det har tillsatts en mängd utskott och kommittéer som har levererat en serie utredningar de senare åren, och en rad reformer och strukturförändringar är genomförda. Ändå är resultatet mycket magert. Det finns säkert vilja att göra ännu mer, om man bara visste vad man skulle göra. Arbete, sjukdom och moral erbjuder ett alternativt perspektiv på den stora sjukfrånvaron. Grundad på forsknings- och försöksprojekt samt erfarenheter från flera länder, bl a Sverige, tecknas en något annorlunda bild, av problemet och av möjliga lösningar, än det som kommit att prägla den offentliga debatten. Boken är varken en forskningsrapport eller en handbok, men väl en kritisk och praktiskt förankrad kommentar till dagens politik och de föreställningar som tycks ligga till grund för denna politik. Boken är tänkt för alla som vill få en djupare förståelse för de multifaktoriella sammanhangen bakom en av västvärldens stora välfärdsfrågor, sjukdom och hälsa.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 8 

 2 

 3 

 4 

 6 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng