Search

Nätverk som social resurs | 1st edition

by E Hreinsson and T Nilson

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2003-04-04
Edition 1
Pages 188
ISBN 9789144028798
Kategori(er) Language
 ↳ Latin
Add to cart

Description

I denna bok ges ett historiskt perspektiv på vad nätverksbegreppet innebär och hur nätverksanalys skall genomföras. Med ett antal konkreta historiska exempel belyser bokens författare vilken roll nätverk har spelat för människor i förflutna samhällen och visar på det allmängiltiga och universella i användandet av nätverk.
Fokus ligger geografiskt på Danmark, Sverige och Island, och kronologiskt undersöks perioden 1100 till 1950. Boken är tänkt att vara en introduktion till hur nätverksanalys kan användas inom historieämnet.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 3 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng