Search

Barnet, språket och miljön : från ord till mening | 2nd edition

by Ann-Katrin Svensson

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2009-06-17
Edition 2
More editions 1998/1
Pages 220
ISBN 9789144018577
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Environment & Sustainability
Add to cart

Used within following courses

Description

Hur inverkar miljön på barns språkliga utveckling? Hur når man en rik, språklig miljö som ökar barns medvetenhet om språket? Den här boken vänder sig till dig som arbetar med barn i förskola, fritidshem och grundskolans tidigare år. Här förklarar författaren grundläggande begrepp inom barns språkutveckling och ger en översikt över teorier om barns språktillägnande. Med en mängd exempel visar hon hur barn når språklig medvetenhet och hur man som lärare och pedagog kan göra för att stötta dem i deras strävan. Kapitlen behandlar bland annat: - Talspråksutvecklingen - Språklig medvetenhet - Läs- och skrivinlärningsmetoder - Uppväxtmiljöns betydelse för språket - Datoranvändningens påverkan på språket - Flerspråkiga barns språkutveckling Andra, omarbetade upplagan

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 8 

 2 

 3 

 5 

 5 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng