Search

Rapportens yttre dräkt | 1st edition

by Åke Bjerstedt

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 1997
Edition 1
Pages 77
ISBN 9789144004839
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Uppsatser, specialarbeten och andra rapporter skrivs numera på de flesta nivåer inom högskola och universitet. Många studerande och handledare har därför behov av en skrift med rekommendationer kring utformningen av rapporter. I denna bok visar författaren hur information kan organiseras på ett överskådligt sätt och ger läsaren specifika anvisningar för hur man utformar olika delar av en rapport såsom titelsida, tabeller, figurer, citat och resuméblad. Särskild uppmärksamhet ägnas åt litteraturhänvisningar, något som ofta vållar både studerande och forskare besvär. Författaren behandlar även frågor om typsnitt, radavstånd, marginaler och annat som rör textens layout, samt tar upp några vanliga språkfrågor. Rekommendationerna ansluter sig i huvudsak till en internationell modell inom beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. Exemplen är främst hämtade från utvecklings- och forskningsarbeten med anknytning till skola och utbildning. Boken är avsedd för studerande på alla nivåer inom samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Den vänder sig även till forskare och andra som behöver vägledning vid utformningen av vetenskapliga texter.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 7 

 7 

 1 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng