Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Att utvärdera välfärdsarbete | 2nd edition

by Bengt G Eriksson and Per-Åke Karlsson

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2016-03-21
Edition 2
More editions 2008/1, 2022/3
Pages 816
ISBN 9789140691682
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Social work
Society & Politics
Add to cart

Used within following courses

Description

Intresset för ett mer kunskapsbaserat välfärdsarbete är stort. Inom flera verksamheter vill man kunna erbjuda metoder och modeller som man av erfarenhet vet fungerar. Med hjälp av systematisk utvärdering kan man nå kunskap om vad som är verksamt. Vilka förändringar har skett för brukarna? Hur hänger dessa förändringar samman med arbetsmetoderna? Och hur kan man bedöma verksamheternas kvalitet?

Utifrån dessa tre frågor beskriver författarna här en rad olika utvärderingsmodeller. De visar på modellernas styrkor och svagheter och i vilka sammanhang de passar.

Denna reviderade upplaga är uppdaterad enligt ny och aktuell forskning, både svensk och internationell. De teorier som ligger bakom utvärderingsmodellerna har också förtydligats och brukarperspektivet lyfts fram ytterligare.

Bengt G Eriksson, professor i psykisk helsearbeid vid Högskolan i Hedmark i Norge, och Per-Åke Karlsson, docent i socialt arbete vid Högskolan i Borås, är båda centrala namn inom svensk utvärderingsforskning sedan många år.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 1 

 8 

 7 

 5 

 4 

 1 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng