Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Utbildning, demokrati, medborgarskap | 1st edition

by Magnus Dahlstedt and Maria Olson

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2013-06-28
Edition 1
More editions 2019/2
Pages 248
ISBN 9789140685445
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Description

Utbildning är inte bara en fråga om kunskaper och färdigheter, utan också om att forma morgondagens medborgare. Vilken roll har utbildning i samhällsbygget och vilken roll bör den ha? Vad är det för slags medborgare som ska fostras och för vilket samhälle? Dessa frågor debatteras ofta, inte minst i relation till den demokratiska värdegrunden.Den här boken handlar om utbildning som medborgarfostran, och vilka värden och vilket samhälle denna fostran lyfter fram och skapar. Med utgångspunkt i efterkrigstidens Sverige visar författarna hur medborgarfostran har tagit form och hur den har förändrats över tid. Boken gör nedslag vid fyra olika tidpunkter: 1940-talet, 1960-talet, 1990-talet och tidigt 2000-tal. Vid var och en av dessa tidpunkter visar författarna vilken slags medborgare utbildningen fostrar till och vilka värden den vilar på, hur den går till och vilket samhälle individen fostras för.UTBILDNING, DEMOKRATI, MEDBORGARSKAP bidrar inte bara med kunskaper om det förflutna utan även, och framför allt, till en ökad förståelse av samtiden och av de värden och vägval som pedagoger står inför när det gäller att fostra medborgare i det nya millenniet.Magnus Dahlstedt är statsvetare och biträdande professor i etnicitet, verksam som lektor vid Linköpings universitet.Maria Olson är biträdande professor i pedagogik och lektor i ämnesdidaktik, verksam vid Stockholms universitet och vid Högskolan i Skövde.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 3 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng