Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Social mobilisering | 1st edition

by Arne Kristiansen (red.), Cecilia Heule (red.) and Verner Denvall (red.)

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2011-01-14
Edition 1
More editions 2016/2
Pages 240
ISBN 9789140668219
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Social work
Add to cart

Used within following courses

Description

Social mobilisering är sedan lång tid tillbaka ett viktigt inslag inom socialt arbete över hela världen. Under det sociala arbetets historia har många socialarbetare strävat efter att stödja människors egna idéer om förändring. Idag läggs dock allt större tonvikt på expertbedömningar och individuella lösningar, och de ursprungliga idéerna om att det sociala arbetet bör vara samhällsförändrande tenderar att glömmas bort.

Denna bok visar på alternativen. Här presenteras den sociala mobiliseringens värdegrunder, och i ett antal kapitel redovisas hur social mobilisering kan komma till stånd på arbetsplatser, i föreningar och i offentliga organisationer. Påfallande ofta sker det utan direkt inblandning av professionella. Med den här boken vill författarna visa att det är nödvändigt att öka kunskapen om hur sådana processer kan komma till stånd, så att yrkesverksamma inom socialt arbete ska kunna stimulera och underlätta dem.

Boken riktar sig till studerande och yrkesverksamma, till föreningsaktiva inom det sociala verksamhetsområdet och till alla som är intresserade av det sociala arbetets utmaningar.

Bokens redaktörer är verksamma vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Övriga författare är forskare och lärare vid sex lärosäten i Sverige och i Storbritannien.

Verner Denvall är professor i socialt arbete och verksam vid Linnéuniversitetet och Lunds universitet.

Cecilia Heule är universitetsadjunkt och doktorand på Socialhögskolan, Lunds universitet.

Arne Kristiansen är fil. dr i socialt arbete, verksam vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

 

 

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 6 

 7 

 6 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng