• Inga resultat

Search

Allmänna fastighetsrätten : En introduktion | 5th edition

by Richard Hager

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2018-09-06
Edition 5
More editions 2011/3, 2014/4
Pages 139
ISBN 9789139208556
Kategori(er) Law
 ↳ Real Estate law
Add to cart

Used within following courses

Description

ALLMÄNNA FASTIGHETSRÄTTEN - En introduktion" ger en introducerande framställning av den allmänna fastighetsrätten och spänner således över ett brett spektrum av frågor.
I boken behandlas
 • vad som utgör fast egendom,
 • regler om köp, gåva och byte av fast egendom,
 • regler om servitut och nyttjanderätter till fast egendom,
 • regler om sakrättsliga förhållanden avseende fast egendom, och
 • regler om inskrivning.

  Även om boken är en introduktion till ämnet allmän fastighetsrätt och därför i första hand behandlar huvudfrågor inom detta ämne, ges ändå utrymme för en genomgång av mer detaljerade frågeställningar på flera områden.

  Boken är avsedd för den som söker en bred framställning över den allmänna fastighetsrätten och är försedd med litteraturhänvisningar för den som är i behov av ytterligare fördjupning.


  RICHARD HAGER är docent i civilrätt och verksam vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet och vid Institutionen för Fastigheter och byggande, Kungliga Tekniska högskolan, där han forskar och undervisar i fastighetsrätt.


 • Read more

  Passa på att köpa kontorsmaterial

  ,

  So far, we have reused

   1 

   6 

   9 

   5 

   3 

   3 

   4 

  books.

  Trustpilot

  Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

  This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

  Looking for stationaries?

  Radergummi

  Radergummi (vit)

  Price: 5 SEK

  Buy
  Go to Stationaries 👉
  Searching...
  Stäng