• Inga resultat

Search

Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs | 4th edition

by Per Jonas Nordell

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2017-01-13
Edition 4
More editions 2010/3
Pages 34
ISBN 9789139208051
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

Den svenska marknadsrätten har utvecklats till ett eget rättsområde
baserat på de två lagstiftningskomplexen konkurrensrätt och marknadsföringslagstiftning.
Medan konkurrensrätten huvudsakligen syftar till att upprätthålla en effektiv konkurrens på den svenska marknaden, syftar marknadsföringsrätten främst till att motverka otillbörliga marknadsföringsåtgärder som kan skada konsumentkollektivet och konkurrerande näringsidkare. Under lång tid var dessa områden knutna till varandra genom Marknadsdomstolen. I dag har den domstolen ersatts av Patent- och marknadsdomstolen (PMD).

Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs ger en introduktion till den
svenska marknadsrätten och placerar den i ett vidare civilrättsligt sammanhang.
Denna fjärde upplaga har – förutom den nya domstols- och processordningen – uppdaterats med avseende på aktuell domstolspraxis och
nationell lagstiftning.

Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs är i första hand avsett att användas som komplement till litteraturen inom jurist- och civilekonomutbildningarnas introduktionskurser, men kan också användas som en orienterande introduktion till den svenska marknadsrätten för alla som studerar eller arbetar med konsumenträtt, reklam eller marknadsföring.


PER JONAS NORDELL är professor i civilrätt vid Stockholms universitet, ämnesföreståndare för immaterialrätt och marknadsrätt, föreståndare för Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM) samt chefredaktör för Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR).

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 3 

 5 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng