Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Mänskliga rättigheter : En introduktion | 6th edition

by David Fisher

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2012-01-04
Edition 6
More editions 2015/7, 2017/8, 2020/9
Pages 118
ISBN 9789139206026
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

Mänskliga rättigheter presenterar det internationella skyddet för mänskliga rättigheter på såväl global som regional nivå. På global nivå presenteras Universal Declaration of Human Rights samt diverse FN-konventioner, inklusive sådana som behandlar folkmord, diskriminering och barnets rättigheter. På regional nivå står Europakonventionen i fokus, inklusive dess ställning i svensk rätt. Boken presenterar också de internationella instanser som ska se till att mänskliga rättigheter respekteras i praktiken. Europadomstolen ägnas därför särskild uppmärksamhet. Boken riktar sig i första hand till statsrätts- och folkrättsstudenter på juristlinjer men kan också med fördel användas på andra utbildningar där ämnet mänskliga rättigheter ingår.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 8 

 2 

 5 

 7 

 7 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng