• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Svensk och europeisk marknadsrätt I , Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar | 3rd edition

by Ulf Bernitz

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2011-08-30
Edition 3
More editions 2015/4, 2019/5
Pages 276
ISBN 9789139205951
Kategori(er) Law
 ↳ Marketing law
Add to cart

Used within following courses

Description

Svensk och europeisk marknadsrätt 1 är en grundläggande bok om konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Boken ger en samlad framställning av ämnesområdet med betoning på principerna och de materiella huvudreglerna. I första hand läggs fokus på den svenska konkurrensrätten. Denna behandlas dock fortlöpande mot bakgrund av läget inom EU. Svensk och europeisk marknadsrätt 1 tar främst upp konkurrenslagstiftningens uppbyggnad, förbudet mot konkurrensbegränsande avtal och samordnade förfaranden, möjligheterna till undantag, missbruk av dominerande ställning, koncentrationskontrollen samt förfarande och sanktioner etc. Här belyses bakgrundsvis EU:s inre marknadsrätt, skyddet för näringsfriheten, tillåtligheten av monopol och statsstöd, offentlig upphandling, angränsande avtals- och skadeståndsrättsliga frågor m.m. Denna tredje upplaga behandlar rättsläget efter införandet av Lissabonfördraget och 2008 års svenska konkurrenslag och är helt aktualiserad. Boken är avsedd både som lärobok och som ett arbete till ledning vid praktisk tillämpning.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 3 

 9 

 7 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng