Tävla om presentkort värda 2000 kr när du säljer din kurslitteratur hos oss! Läs mer ->

Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Gymnasieskolans regelbok 2018/19 : Bestämmelser om gymnasieskolan

Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2018-10-09
More editions 2017/0, 2019/0
Pages 516
ISBN 9789139116288
Kategori(er) Law
Add to cart

Description

I Gymnasieskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för gymnasieskolan samlade även de som gäller för fristående gymnasieskolor. Här återges de delar av skollagen och gymnasieförordningen som berör gymnasieskolan, läroplanen samt programstrukturer och examensmål för de nationella programmen. I slutet av boken finns även ett sakregister.

Årets upplaga innehåller den lydelse av reglerna som gäller under läsåret 2018/2019. Årets ändringar innebär bl.a. att de nationella provens betydelse vid betygssättningen stärks, att politiska partiers medverkan i utbildningen regleras och att lämplighetsprövningen av fristående huvudmän kompletteras. När nya bestämmelser som ska börja tillämpas senare redan är beslutade finns även den kommande lydelsen med i boken, t.ex. när det gäller introduktionsprogrammen.

Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda, elever och föräldrar. Den kan dessutom med fördel användas i lärarutbild­ningen och fortbildningen.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

So far, we have reused

 1 

 6 

 8 

 7 

 1 

 3 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng