Search

Jämställdhetsarbete i förskola och skola | 5th edition

by Eva-Karin Wedin

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2021-05-10
Edition 5
More editions 2011/2, 2018/4
Pages 230
ISBN 9789139023654
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

De flesta förskolor och skolor anser nog att verksamheten inte är särskilt ojämställd. En annan bild framträder ofta när man kartlägger könsmönstren. Personalen har olika förväntningar på pojkar och flickor, och material och aktiviteter delas upp efter kön. Alla elever oavsett kön ska ha lika tillgång till utbildning, kräver skollagen. Vad innebär då jämställdhetsuppdraget i praktiken?

I Jämställdhetsarbete i förskola och skola formuleras sju utmaningar att utgå från.

  • Gör verksamheten könsmedveten.
  • Genusgranska läromedel och material.
  • Minska skillnaderna i flickors och pojkars resultat.
  • Utmana ojämställda studie- och yrkesval.
  • Motverka verbala kränkningar och trakasserier.
  • Motverka hedersrelaterat förtryck och våld.
  • Utmana normer i entreprenörskap.

Läsaren får tips på arbetsmetoder för praktiskt jämställdhetsarbete, konkreta exempel att inspireras av och referenser till teori.

Femte upplagan är uppdaterad utifrån aktuell forskning och ändringar i läroplanerna för gymnasieskolan, grundskolan och förskolan avseende jämställdhet. Boken vänder sig till skolledare, skoltjänstemän, lärare, förskollärare, elevråd och skolpolitiker.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 7 

 6 

 8 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng