Search

Rätt, rättskällor och rättstillämpning : En lärobok i allmän rättslära | 5th edition

by Stig Strömholm

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 1996-03-01
Edition 5
Pages 535
ISBN 9789138505571
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

Lärobok i allmän rättslära. I en huvudavdelning behandlas, med utgångspunkt i en fyllig och konkret exempelsamling, rättsordningens klassiska teoretiska huvudfråga: vad är gällande rätt? Genom att angripa spörsmålet från såväl rättstillämparens som samhällsvetarens och logikerns utgångspunkter bryter författaren upp själva frågeställningen och skapar underlag för mångsidiga och nyanserade svar. Framställningen innehåller analyser av rättsordningens funktion, tekniska uppbyggnad och särart som samhälleligt styrmedel. Den andra huvudavdelningen behandlar rättskällebegreppet och den moderna svenska rättens källor samt den praktiska rättstillämpningens metodproblem i modern svensk rätt.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 1 

 5 

 6 

 6 

 8 

 4 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng