Search

Hantera, utvärdera och förändra : Med lågaffektivt bemötande och tydliggöra | 1st edition

by Bo Hejlskov Elvén and Anna Sjölund

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur Akademisk
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2018-08-25
Edition 1
Pages 200
ISBN 9789127823303
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Äntligen kombineras verktyg från lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik till en pedagogisk helhet. Verktygen är uppdelade i tre olika verktygslådor: hantera, utvärdera och förändra. Som personal eller förälder behöver man behärska alla tre: I perioder av stress och kaos behöver man kunna hantera. Man behöver sedan kunna utvärdera orsaker till stress och kaos, men också vilket stöd personen behöver. Sedan behöver vi kunna förändra. Ibland är det träning, ibland är det förändring av den fysiska miljön och viktigast av allt: att förändra den pedagogiska ramen så att den anpassas efter personen.

 

Alla dessa metoder måste samspela och ha samma mål; att personen lyckas så mycket som möjligt, oavsett personens förutsättningar. Vi som arbetar nära personen måste därför kunna individanpassa stöd och anpassningar efter personens behov - ett personcentrerat arbetssätt.

 

Nyckelbegrepp är autonomi, självkontroll, pedagogiskt kapital och inte minst etik. Det handlar också om att kunna se sin egen roll som personal eller anhörig och att kunna skilja på vad som är ens egna värderingar och vad den andra vill och behöver.

 

Så läs boken, prova i verkligheten hur de olika verktygen fungerar, hitta vilka du behöver använda och i vilka situationer, och gör din egen utvecklingsresa som personal eller förälder.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 2 

 0 

 2 

 1 

 0 

 5 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng