Search

Arena : svenska för grundskolans senare del. Antologi 2 | 1st edition

Not in stock

Fakta

Publisher Natur & Kultur Läromedel
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2002-04-04
Edition 1
Pages 312
ISBN 9789127733169
Kategori(er) Fiction
 ↳ Anthologies & Tales
Add to cart

Description

Arena är ett nytt basläromedel i svenska för år 6-9 där eleverna tränar de praktiska färdigheterna läsa, skriva, tala och får vägledning och idéer inför sitt eget skapande. Här uppmuntras alla elever att våga pröva och vara nyfikna. Arena har en tydlig koppling till kursplanen och målstyrd undervisning. Arena är upplagt på ett nytt sätt Arena innehåller en faktabok, två språkarbetsböcker, två tematiskt uppbyggda antologier, två temaböcker samt två lärarböcker. Böckerna är inte knutna till de olika skolåren. Uppgifter och texter för alla Texterna och uppgifterna i Arena är av varierande svårighetsgrad för att passa elever med olika behov. Som lärare kan du alltså använda samma läromedel till alla i gruppen oberoende av elevernas olika kunskapsnivåer. Det finns möjlighet att återvända till samma avsnitt flera gånger under flera år och arbeta vidare utifrån nya infallsvinklar. Välj egen arbetsgång En stor fördel med Arena är valfriheten att välja arbetsgång. Det finns inget givet sätt att arbeta på, men Arenas tydliga och genomtänkta struktur gör det lätt och spännande att skapa en egen arbetsgång. Eftersom det finns en mängd texter och kreativa uppgifter på olika nivåer möjliggörs en individanpassad undervisning. Mängden texter och uppgifter ger eleverna en stor valfrihet i deras självständiga arbete. Faktaboken Navet i Arena är Faktaboken. Här får eleverna kunskaper och inspiration. Den viktiga kopplingen mellan skolan och verkligheten genomsyrar avsnitten Journalisten, Filmaren, Författaren och Skådespelaren. Vissa delar av Faktaboken är upplagda som kurser. Eleverna inspireras till att använda sina kunskaper praktiskt i eget författande och analyser av texter. I Människan och språket får eleverna redskap för att kunna reflektera över språkets roll i samhället och sig själva som språkanvändare. Avsnittet Odödliga författare ger eleverna kunskaper om olika genrer och författare. Faktaboken innehåller också Att läsa och studera samt Ordklasser, satsdelar och skrivregler. Till avsnitten i Faktaboken finns uppgifter i Språkarbetsbok 1 och 2. Språkarbetsbok 1 Språkarbetsbok 1 innehåller uppgifter till Faktabokens avsnitt Filmaren, Författaren, Att läsa och studera, Skrivregler och Stavning. Dessutom finns det ett avsnitt om Ordkunskap och ett om Handstil. En del av uppgifterna gör eleverna direkt i boken, medan andra är mer omfattande. Språkarbetsbok 2 Språkarbetsbok 2 innehåller uppgifter till Faktabokens avsnitt Journalisten, Skådespelaren, Människan och språket, samt Ordklasser, satsdelar och skrivregler. Det finns ingen progression mellan Språkarbetsbok 1 och 2, utan vissa områden tas upp i Språkarbetsbok 1 och andra i Språkarbetsbok 2. Istället finns det olika sorters uppgifter och med varierande svårighetsgrad under varje avsnitt. Tanken med den uppdelningen är att alla elever ska hitta lämpliga uppgifter att arbeta med i en och samma bok. Antologi 1 Antologi 1 innehåller både prosa och lyrik som återges i form av hela texter eller utdrag. Texterna är indelade i fem teman: Kärlek, Vatten, Skräck och rädsla, Djur och I krigets skugga. Till Antologi 1 finns Temabok 1 som innehåller arbetsuppgifter till samtliga texter i antologin och till respektive tema i stort. Antologi 2 Antologi 2 innehåller prosa, lyrik och dramatik som återges främst i form av hela texter. Texterna är indelade i fem teman: Ordets makt, På scen, Sagor och myter, Spänning och I en annan värld. Till Antologi 2 finns Temabok 2 som innehåller arbetsuppgifter till samtliga texter i antologin och till respektive tema i stort. Texterna i de båda antologierna är av varierande svårighetsgrad och under varje tema finns det både lättare och svårare texter. Temabok 1 Temabok 1 är direkt kopplad till Antologi 1 . Temabok 1 består av två delar, varav den ena är tematisk och följer antologins teman. I den delen finns det korta presentationer av antologins texter, därefter följer frågor och uppgifter till varje text, boktips och förslag på större arbeten inom varje tema. Den andra delen innehåller mer generella uppgifter för att arbeta med texter i stort och presentera en författare. Temabok 2 Temabok 2 är direkt kopplad till Antologi 2 . Temabok 2 består av två delar, varav den ena är tematisk och följer antologins teman. I den delen finns det korta presentationer av antologins texter, därefter följer frågor och uppgifter till varje text, boktips och förslag på större arbeten inom varje tema. Den andra delen innehåller ett avsnitt med förslag på roliga sätt att redovisa. Lärarbok 1 Lärarbok 1 inleds med en presentation av tankarna bakom läromedelspaketet Arena samt en presentation av de olika böckerna. Därefter följer en handledning till följande avsnitt: Filmaren, Författaren, Odödliga författare, Ordkunskap, Att läsa och studera, Skrivregler, Stavning samt Handstil. Lärarbok 1 innehåller också tips på hur temaarbeten kan planers och på ämnesövergripande projekt, när det gäller temana Kärlek, Vatten, Skräck och rädsla, Djur och I krigets skugga. Här hittar du också kopieringsunderlag till avsnitten Ordkunskap, Skrivregler och Stavning. Det finns också dikter som kopieringsunderlag till avsnittet Författaren, samt planerings- och utvärderingsunderlag till temaarbeten. Lärarbok 2 Lärarbok 2 innehåller en handledning till följande avsnitt: Journalisten, Skådespelaren, Människan och språket, Ordklasser, satsdalar och skrivregler. Här hittar du också förslag på projektarbeten när det gäller temana Ordets makt, På scen, Sagor och myter, Spänning och I en annan värld. Det finns också kopieringsunderlag till avsnitten Ordklasser, Satsdelar och Skrivregler.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 8 

 2 

 3 

 5 

 8 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng