Search

Psykiatri 1 | 1st edition

by Christina Forsberg

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur Läromedel
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2022-08-10
Edition 1
ISBN 9789127460454
Kategori(er) Medicin, Care & Physiology
Add to cart

Description

I läroboken utgör elevens egna liv och fallbeskrivningar bryggan från teori till verklighet. Språket är elevvänligt och innehållet är fokuserat på elevens framtida yrkesroll.

Innehåll

I upptakten till varje kapitel finns en punktlista med det centrala innehållet. Där finns också en intresseväckande inledning och reflektionsfrågor.

I kapitlet kompletteras fakta med flertalet uppgifter: Förklara, Reflektera och Uppdrag. Varje kapitel avslutas med momentet "Din roll", där innehållet konkretiseras mot elevens framtida yrkesroll. I avslutningen finns också en sammanfattning, instuderingsfrågor, en längre avslutande uppgift, en avslutande reflektion och en begreppslista.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen är webbaserad och innehåller bland annat handledning, bedömningsstöd, uppgifter och förslag på prov. Licensen för lärarhandledningen gäller för en lärare i 12 månader.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 1 

 8 

 8 

 0 

 5 

 3 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng