Search

Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund | 1st edition

by Bim Riddersporre

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur Akademisk
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2016-09-01
Edition 1
Pages 250
ISBN 9789127147072
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Description

Omsorg är grundläggande i förskolans pedagogik och en viktig sida av alla mänskliga relationer. Den ska enligt läroplanen, prägla verksamheten och barn i förskolan ska erbjudas en trygg omsorg.

 

Omsorg är också en viktig del i kunskapsrepertoaren hos dem som arbetar i förskolan, en kunskap som ofta förblir tyst och svår att dela och utveckla utan ett gemensamt språk för det man gör.

 

I denna bok utforskas omsorg i förskolan som fenomen och begrepp ur olika perspektiv. Här ges både nya kunskaper och ett bidrag till förskolans professionella språk för arbete med omsorg.

 

Boken vänder sig både till studerande på förskollärarutbildningar och till verksamma pedagoger i förskolan.

 

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 1 

 8 

 7 

 7 

 5 

 0 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng