Search

Att göra systematiska litteraturstudier : Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning | 4th edition

by Christina Forsberg and Yvonne Wengström

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur Akademisk
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2016-02-15
Edition 4
More editions 2003/1, 2008/1, 2013/3
Pages 230
ISBN 9789127146549
Kategori(er) Medicin, Care & Physiology
 ↳ Health and Care Sciences
Add to cart

Description

Omvårdnadsforskningens starka framväxt ställer krav på sjuksköterskans förmåga att systematiskt söka, värdera, analysera och sammanställa resultat från olika studier. Med hjälp av systematiska litteraturstudier kan resultat från flera vetenskapliga studier vägas samman så att ny evidensbaserad kunskap fås. Det kan ge svar på frågeställningar som: Finns det vetenskapligt stöd för att rekommendera en viss behandling eller åtgärd? Vad har visat sig vara mest effektivt?

 

Att göra systematiska litteraturstudier är en kursboksklassiker som klargör de utmärkande dragen för olika litteraturöversikter och beskriver hur metoderna används steg för steg.

 

I denna fjärde reviderade utgåva finns ett nyskrivet kapitel om scoping review (översiktsstudie) som är en relativt ny och användbar metod för litteraturstudier. Den gör det möjligt att kartlägga en bredd av vetenskapligt publicerade artiklar och även så kallad grå litteratur, det vill säga rapporter, avhandlingar, kliniska riktlinjer med mera. Scoping review är särskilt användbar då ett ämne är under utveckling och otillräcklig forskning finns. 

 

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 1 

 5 

 6 

 6 

 5 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng