Search

5 undervisningspraktiker i matematik | 1st edition

by Margret S. Smith and Mary Kay Stein

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur Akademisk
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2014-05-09
Edition 1
Pages 160
ISBN 9789127138582
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Mathematics & Statistics
 ↳ Mathematics
Add to cart

Used within following courses

Description

Författarna ger dig som matematiklärare fem konkreta undervisningspraktiker för hur du strukturerat kan planera och genomföra rika klassrumsdiskussioner utifrån elever­nas olika sätt att tänka:

Förutse vilka strategier elever kommer att använda för att lösa ett matematiskt problem. Överblicka och notera hur elever resonerar och arbetar under lektionen. Välja ut de arbeten som lämpar sig att presentera och diskutera i klassen. Ordna presentationerna för att maximera potentialen att fördjupa elevernas förståelse. Koppla ihop olika strategier och idéer för att hjälpa eleverna att förstå de matematiska sambanden.

Boken vänder sig till lärarstuderande och verksamma lärare i hela grundskolan såväl som gymnasieskola.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 9 

 4 

 7 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng