Search

Aktiv läskraft - Att undervisa i lässtrategier för förståelse : FK - årskurs 3 | 1st edition

by Barbro Westlund

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur Akademisk
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2017-09-25
Edition 1
Pages 200
ISBN 9789127136007
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Bara för att man kan läsa flytande är det inte säkert att man förstår vad man läser. Syftet med läsningen är för många elever något av en gåta trots att de kan koda av orden och har läsflyt. Av största vikt är lärarens undervisning i målinriktade och flexibla strategier för förståelse. Målen för läsningen av varje text måste presenteras tydligt för eleverna. Olika frågor om texten har stor betydelse för hur läsförståelsen utvecklas. Barbro Westlunds kommande bok, Att undervisa i lässtrategier för förståelse, ges ut i tre versioner: en för förskoleklass till årskurs 3, en för mellanstadiet och en för högstadiet.

Varje bok inleds med ett teoretiskt avsnitt som reder ut skillnaden mellan strategier och färdigheter och var forskningen står i dag, och kopplar också teorin till praktiken. Förutom strategier går Barbro Westlund igenom viktiga begrepp och moment som metakognition, inferenser, flyt i läsningen, kognitiv förmåga, attityd och engagemang, formativ bedömning och minilektioner. I boken Att undervisa i lässtrategier för förståelse kopplar hon tydligt undervisningen i lässtrategier till uppdraget i Lgr 11.

Böckerna beräknas utkomma våren 2014.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 2 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng