Search

Grundkurs i statistik | 7th edition

by Jan Byström and Jonas Byström

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur Akademisk
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2011-09-05
Edition 7
More editions 1998/6
Pages 396
ISBN 9789127122369
Kategori(er) Mathematics & Statistics
 ↳ Statistics
Add to cart

Used within following courses

Description

Grundkurs i statistik går igenom grundläggande statistiska begrepp och ger en god inblick i vanliga statistiska beräkningsoch undersökningsmetoder. I boken klargörs bland annat vad man behöver känna till då man gör undersökningar, bedriver forskning eller brottas med numerisk information vid bearbetning och analys med hjälp av statistiska mått och metoder. Grundkurs i statistik har en praktisk inriktning och bygger på vardagsnära exempel. I denna nya, reviderade utgåva fokuseras användaraspekten och den kritiska granskningen än mer än tidigare. Boken är i första hand avsedd för statistikstudier vid universitet och högskolor samt annan postgymnasial utbildning i grundläggande statistik.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 3 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng