Search

Om konflikter : Hemma och på jobbet | 1st edition

by Ingela Thylefors and Barbro Lennéer Axelson

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Natur & Kultur
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 1996-10-10
Edition 1
Pages 252
ISBN 9789127064058
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Social work
Add to cart

Used within following courses

Description

Trots att konflikter är en ofrånkomlig del av livet utgör de ett försummat kunskapsområde. Om konflikter är den första översikten av vad forskning och erfarenhet har att säga om motsättningar mellan människor, i familje- och arbetslivet. Hur uppkommer konflikter? Hur utvecklas de? När är konflikter destruktiva och när blir de kreativa? Inte minst viktigt: hur hanterar man dem? En del vedertagna uppfattningar i synen på konflikter och hur man ska handskas med dem ifrågasätts.

Perspektivet är både förebyggande och problemlösande. Boken riktar sig till en bred allmänhet, men den är också användbar inom olika slags utbildningar inte minst för chefer och andra sorn måste kunna hantera konflikter mellan människor i sitt dagliga arbete.


Barbro Lennéer Axelson och Ingela Thylefors är lärare och forskare i tillämpad psykologi vid Göteborgs Universitet, vid institutionen för socialt arbete respektive psykologiska institutionen. Båda har dessutom i många år arbetat med konflikthantering i organisationer och skrivit en rad böcker, var för sig och tillsammans.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 1 

 8 

 8 

 0 

 5 

 2 

 4 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng