Search

Matematikboken för vuxna VM2 Lärarhandledning | 1st edition

by Lennart Undvall, Svante Forsberg and Christina Melin

Not in stock

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Spiral
Utgiven 2007-05-29
Edition 1
Pages 152
ISBN 9789121220115
Kategori(er)
Add to cart

Description

Matematikboken för vuxna VM 1-3 har samma matematiska innehåll som Matematikboken 4-6, men texter och bilder har anpassats för äldre elever. Matematikboken för vuxna kan användas av studerande inom den grundläggande vuxenundervisningen och inom specialundervisningen i skolår 7-9 för elever som ännu inte har nått uppnåendemålen för skolår 5.

Läs mer
Grundboken
Varje kapitel inleds med en målbeskrivning. Kapitlen är indelade i avsnitt som alla börjar med en presentation av innehållet och tydliga exempel. Övningsuppgifterna är på tre olika nivåer vilket underlättar individualiseringen.
I alla kapitel finns avsnittet "Lite av varje" där den studerande tränar taluppfattning och huvudräkning. Därefter kommer en sammanfattning som anknyter till kapitlets mål.
Efter diagnosen får den studerande träna mera på de moment som hon/han inte behärskar.
Sist i kapitlet kommer avsnittet "Träna problemlösning" där den studerande får träna förmågan att lösa problem på olika sätt, i samarbete med andra eller på egen hand.
Grundboken finns inläst som ljudbok. Den går att köpa som vanlig ljud-cd (spelas i en vanlig cd-spelare) eller Daisy-cd (spelas i en Daisy-spelare eller dator med ett speciellt Daisy-program).
Grundboken finns även i Bild&Text-Daisy-format. Med en sådan skiva kan du se bokens layout (bilder och text) på datorskärmen och samtidigt följa med i "boken" när den läses upp. Med alla cd-skivor i Daisy-format kan du öka och minska hastigheten på talet, utan att rösten förvrängs, och lägga in "bokmärken" i ljudfilerna. Daisy-skivorna är också sökbara enligt bokens innehållsförteckning.

Lärarhandledningen
I lärarhandledningen finns korta kommentarer till grundbokens avsnitt och ett stort antal kopieringsunderlag. Här finns diagnoser och prov till alla kapitel och provräkningar efter vartannat kapitel. Det finns också kopieringsunderlag för färdighetsträning (Arbetsblad) och extraövningar för studerande som behöver utmaningar (Extrablad).
Med lärarhandledningen följer också en cd-skiva där alla kopieringsunderlag finns som pdf-filer. Diagnoserna och proven finns dessutom som redigerbara word-filer för att läraren enkelt ska kunna ändra i dem.

Grundböckerna finns inlästa hos Inläsningstjänst.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 1 

 8 

 8 

 0 

 4 

 8 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng