Search

Voldsbruk og livsfare. Norske og svenske soldaters krigserfaringer fra Afghanistan

by Gerry Larsson, Sofia Nilsson and Gudmund Waaler

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Cappelen Damm
Language Norwegian (Bokmål)
Book type Paperback
Utgiven 2019-02-07
Pages 216
ISBN 9788202604042
Kategori(er) Society & Politics
Add to cart

Description

Voldsbruk og livsfare dokumenterer norske og svenske soldaters krigserfaringer fra Afghanistan. Basert på grundige intervjuer med soldatene, tegnes et levende bilde av hvordan dramatiske krigserfaringer påvirker soldathverdagen og hvordan erfaringene fortolkes og bearbeides i etterkant – både individuelt og kollektivt. Intervjuene med soldatene tolkes gjennomgående i lys av internasjonal faglitteratur og pågående fagdebatter. Boken drøfter blant annet spørsmål knyttet til forberedelser før avreise, stressmestring, moralske dilemmaer, motivasjon, sorgreaksjoner, profesjonsidentitet og profesjonalisering av soldatrollen. Boken inneholder i tillegg en grundig drøfting av reaksjonsmønstre knyttet til å ta liv i kamp. Voldsbruk og livsfare vil særlig ha interesse for studenter og forskere innenfor de militære utdanningene, men er også skrevet for alle med interesse for Forsvaret og Norges rolle i internasjonale, militære konflikter.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 5 

 5 

 7 

 7 

 4 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng