Search

Hej, jag heter Elin Terése

Välkommen till min sida på Campusbokhandeln. Här kan du köpa min kurslitteratur precis lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt. Dessutom är det bättre för miljön.

30 aktiva annonser
27 sålda annonser
Jag skickar boken efter 2,7 dagar i snitt
Frakttiden har fått 4,6 av 5 i snitt
Skicket stämmer överens har fått 4,6 av 5 i snitt

Jag skickar alla böcker spårbart på Campusbokhandelns fraktavtal.

Min kurslitteratur (30 st)

Studiematerial för juridisk grundkurs (2017)

9789154405732

167 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Äldre- och funktionshindersomsorg (2017)

9789147112517

202 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Offentlighet och sekretess i socialtjänsten : en introduktion (2014)

9789198131710

155 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Makt och vanmakt på äldreboenden (2012)

9789144072791

191 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Viljan till makt? : om kvinnor och identitet i chefsjobb (2006)

9789144045320

267 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Handledning i professionsgrupper (1997)

9789144003641

238 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

På egna villkor (2000)

9789144011165

272 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Människan är en berättelse : tankar om samtalskonst (2005)

9789127108790

260 SEK

Godkänt skick

Säljarens kommentar:

Etnicitet (2009)

9789147088980

241 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Intersectionality (2020)

9781509539680

213 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Klass (2016)

9789147098200

222 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Handbok i kvalitativ analys (2019)

9789147129706

329 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Om genus (2015)

9789171734501

194 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning (2010)

9789147090426

134 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Etnografiska observationer (2009)

9789144057484

245 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Kvalitativa intervjuer (2010)

9789144062167

269 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Varför vetenskap? (2018)

9789144120218

264 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Handbok i kvalitativa metoder (2015)

9789147112241

371 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Den kollektiva arbetsrätten (2019)

9789177370529

264 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Rehabilitering och arbetsmiljö : handbok i tio steg för arbetsgivare (2021)

9789144153995

355 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Anställningsförhållandet (2019)

9789177370512

420 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Handledning i professionsgrupper (1997)

9789144003641

261 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Sociologi 2.0 (2015)

9789140688170

355 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Vardagslivets socialpsykologi (2018)

9789147113422

344 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Båten i parken (2014)

9789144095875

229 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Kommunikation i praktiken: -relationer, samspel och etik i socialt arbete (2006)

9789147077304

371 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Människans frigörelse (1995)

9789171730251

171 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Självmordet (1983)

9789170060298

145 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Kapital, rationalitet och social sammanhållning : en introduktion till klassisk samhällsteori (2014)

9789144095882

292 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Den protestantiska etiken och kapitalismens anda (1978)

9789170060236

140 SEK

Fint skick

Säljarens kommentar:

Vill du också sälja dina böcker?

Nå över 100 000 studenter över hela Sverige. Skapa annonser på under en minut. Helt kostnadsfritt.

Läs mer och värdera dina böcker här

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 6 

 8 

 5 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng